facebookPixel

Blogiau

Beth sy’n gwneud selsigen wych?

Beth sy’n gwneud selsigen wych?

Ydych chi’n gwybod beth sy’n cyfrif fel selsig o’r ansawdd gorau yn dechnegol? Rydyn ni wedi llunio’r canllaw defnyddiol hwn ynglŷn â sut mae selsig yn cael eu beirniadu’n swyddogol gan yr arbenigwyr.

Wythnos Genedlaethol y Cigyddion

Wythnos Genedlaethol y Cigyddion

Mae Wythnos Genedlaethol y Cigyddion (09 -15 Mawrth 2020) yn un o uchafbwyntiau calendr y cigyddion, wrth i gigyddion o amgylch y wlad gael eu hannog i ymgysylltu â chwsmeriaid presennol a denu cwsmeriaid newydd sy’n mwynhau bwyta cig.

Wythnos Porc o Gymru 2020: cariad at borc

Wythnos Porc o Gymru 2020: cariad at borc

Mae’r hyn rydym yn ei wneud yma yng Nghymru yn arbennig – ac mae hynny’n cael ei amlygu yn ansawdd y cig; mae ein moch yn cael eu magu mewn cenfeiniau llai o faint, am gyfnod hirach, ac mae hyn yn cyfoethogi’r blas.

Yn dangos ein cefnogaeth i Gymru a chynnyrch Cymru

Yn dangos ein cefnogaeth i Gymru a chynnyrch Cymru

Gydag Organic September fis diwethaf yn addysgu pobl ledled y byd am fwyd organig ac arferion ffermio, mae Porc Blasus yn parhau i dynnu sylw at y gwaith caled y mae cyflenwyr porc o Gymru’n ei wneud – o ddydd i ddydd.

Puff Pigs piau’r pryd perffaith

Puff Pigs piau’r pryd perffaith

Bydd cynhyrchydd porc o gymoedd De Cymru’n cymryd rhan mewn cystadleuaeth ‘Pencampwr y Pencampwyr’ ar ôl i’w selsig porc gael eu dewis yn orau yng Nghymru gan banel o arbenigwyr.

Wythnos Porc o Gymru 2019

Wythnos Porc o Gymru 2019

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi’r Wythnos Porc o Gymru (WPG) gyntaf erioed sy’n cael ei chynnal rhwng yr 21 a’r 27 Ionawr 2019.

Share This