facebookPixel

Blogiau

Wythnos Genedlaethol y Cigyddion

Wythnos Genedlaethol y Cigyddion

Mae Wythnos Genedlaethol y Cigyddion (09 -15 Mawrth 2020) yn un o uchafbwyntiau calendr y cigyddion, wrth i gigyddion o amgylch y wlad gael eu hannog i ymgysylltu â chwsmeriaid presennol a denu cwsmeriaid newydd sy’n mwynhau bwyta cig.

Wythnos Porc o Gymru 2020: cariad at borc

Wythnos Porc o Gymru 2020: cariad at borc

Mae’r hyn rydym yn ei wneud yma yng Nghymru yn arbennig – ac mae hynny’n cael ei amlygu yn ansawdd y cig; mae ein moch yn cael eu magu mewn cenfeiniau llai o faint, am gyfnod hirach, ac mae hyn yn cyfoethogi’r blas.

Yn dangos ein cefnogaeth i Gymru a chynnyrch Cymru

Yn dangos ein cefnogaeth i Gymru a chynnyrch Cymru

Gydag Organic September fis diwethaf yn addysgu pobl ledled y byd am fwyd organig ac arferion ffermio, mae Porc Blasus yn parhau i dynnu sylw at y gwaith caled y mae cyflenwyr porc o Gymru’n ei wneud – o ddydd i ddydd.

Puff Pigs piau’r pryd perffaith

Puff Pigs piau’r pryd perffaith

Bydd cynhyrchydd porc o gymoedd De Cymru’n cymryd rhan mewn cystadleuaeth ‘Pencampwr y Pencampwyr’ ar ôl i’w selsig porc gael eu dewis yn orau yng Nghymru gan banel o arbenigwyr.

Wythnos Porc o Gymru 2019

Wythnos Porc o Gymru 2019

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi’r Wythnos Porc o Gymru (WPG) gyntaf erioed sy’n cael ei chynnal rhwng yr 21 a’r 27 Ionawr 2019.

Porc Pwllheli yw Pencampwr y Pencampwyr ym Mhrydain

Porc Pwllheli yw Pencampwr y Pencampwyr ym Mhrydain

Mae Ela a Huw Roberts o gwmni Oinc Oink ger Pwllheli yn dathlu’r ffaith fod eu selsig Cig Moch Pedigri Cymreig a Chaws Cheddar o Gymru wedi cael ei henwi fel y selsigen orau yng Ngwledydd Prydain.

Stondin Selsig dros dro

Stondin Selsig dros dro

Bydd stondin dros dro yng Nghaerdydd yn rhoi cŵn poeth moethus am ddim, gyda gwasanaeth bwrdd arbennig am un diwrnod yn unig ar 24 Medi 2018.

Cyflwynwch Eich Selsig Gorau 2018

Cyflwynwch Eich Selsig Gorau 2018

Yn ddiweddarach yr haf hwn rydyn ni’n cynnal ein Bwyty Selsig Crand Unnos (‘Posh Sausage Pop-Up’) cyntaf erioed a hoffem gynnig cyfle i chi fod ein cyflenwr.

Share This