facebookPixel

Blogiau

Enillwch daleb Porc Blasus gwerth £100

Enillwch daleb Porc Blasus gwerth £100

I ddathlu Wythnos Porc o Gymru 2022 (24 – 30 Ionawr), rydym yn cynnig cyfle i dri pherson lwcus ennill taleb Porc Blasus gwerth £100 i’w wario yn unrhyw un o’n manwerthwyr Blasus Porc gwych.

Wythnos Porc o Gymru 2022

Wythnos Porc o Gymru 2022

Gyda’r thema ‘Pa mor bell yw eich fforc o’n porc’ eleni, bydd ffigurau blaenllaw o fyd bwyd Cymru fel y darlledwyr Samantha Evans a Shauna Guinn o’r enwog Hang Fire Southern Kitchen, a llu o flogwyr bwyd o Gymru, yn arddangos y porc gorau o ffynonellau lleol ac o ble y gall defnyddwyr ei brynu.

Red Valley Farm yn ennill cystadleuaeth selsig gorau Cymru

Red Valley Farm yn ennill cystadleuaeth selsig gorau Cymru

Mae Red Valley Farm yng Nghaerfyrddin yn dathlu cyrraedd y brig yng nghystadleuaeth ‘Cyflwynwch eich Selsig Gorau 2021’ Hybu Cig Cymru, gan bod eu Selsig Baedd Gwyllt ac Afal wedi’u dewis fel y sosejys gorau yng Nghymru.

Croeso i’n gwefan newydd!

Croeso i’n gwefan newydd!

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi lansio gwefan Porc Blasus wedi’i hailwampio, cartref rhithiol i ffermwyr moch arbenigol Cymru, cynhyrchwyr a chigyddion porc.

Anrhydeddu gwneuthurwyr selsig o Gymru

Anrhydeddu gwneuthurwyr selsig o Gymru

Cafodd dau gystadleuydd o Gymru eu dewis yn ail orau mewn cystadleuaeth i ddod o hyd i’r selsig gorau y gall arian eu prynu ym Mhrydain ac Iwerddon.

Cyflwynwch Eich Selsig Gorau 2021

Cyflwynwch Eich Selsig Gorau 2021

Mae ein cystadleuaeth i ganfod selsig gorau Cymru yn dychwelyd am ei thrydedd blwyddyn – a’r tro hwn rydym ni’n mynd i chwilio’n rhithwir am selsig sy’n serennu!

Share This