facebookPixel

Blogiau

Red Valley Farm yn ennill cystadleuaeth selsig gorau Cymru

Red Valley Farm yn ennill cystadleuaeth selsig gorau Cymru

Mae Red Valley Farm yng Nghaerfyrddin yn dathlu cyrraedd y brig yng nghystadleuaeth ‘Cyflwynwch eich Selsig Gorau 2021’ Hybu Cig Cymru, gan bod eu Selsig Baedd Gwyllt ac Afal wedi’u dewis fel y sosejys gorau yng Nghymru.

Croeso i’n gwefan newydd!

Croeso i’n gwefan newydd!

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi lansio gwefan Porc Blasus wedi’i hailwampio, cartref rhithiol i ffermwyr moch arbenigol Cymru, cynhyrchwyr a chigyddion porc.

Anrhydeddu gwneuthurwyr selsig o Gymru

Anrhydeddu gwneuthurwyr selsig o Gymru

Cafodd dau gystadleuydd o Gymru eu dewis yn ail orau mewn cystadleuaeth i ddod o hyd i’r selsig gorau y gall arian eu prynu ym Mhrydain ac Iwerddon.

Cyflwynwch Eich Selsig Gorau 2021

Cyflwynwch Eich Selsig Gorau 2021

Mae ein cystadleuaeth i ganfod selsig gorau Cymru yn dychwelyd am ei thrydedd blwyddyn – a’r tro hwn rydym ni’n mynd i chwilio’n rhithwir am selsig sy’n serennu!

Wythnos Genedlaethol Cigyddion 2021

Wythnos Genedlaethol Cigyddion 2021

Bydd Wythnos Genedlaethol Cigyddion 2021, sy’n cael ei chynnal eleni rhwng 08 a 14 Mawrth, yn dathlu cigyddion manwerthu ledled y DU sydd wedi cefnogi cymunedau yn ystod pandemig Covid-19.

Prydau San Ffolant i ddau a fydd yn gwneud i chi wenu

Prydau San Ffolant i ddau a fydd yn gwneud i chi wenu

Beth bynnag yw eich barn am Ddydd Sant Ffolant, mae’r ŵyl ar ei ffordd ddydd Sul yma a gan fod bywyd yn anodd ar hyn o bryd, mae angen esgus arnom ni i sbwylio’n hunain ychydig yn fwy nag arfer.

Share This