facebookPixel

Pa mor bell yw’n porc o’ch fforc?

Chwefror 19, 2024

Caru porc? Eisiau cefnogi ffermwyr lleol a mwynhau’r ansawdd, blas a’r amrywiaeth gorau o borc? Eisiau darganfod ffyrdd newydd o goginio a mwynhau porc, a dysgu mwy am y diwydiant?

Os felly, byddwch yn caru’n hymgyrch newydd: Pa mor bell yw’n porc o’ch fforc?

Dros y gwanwyn rydym am eich helpu, ble bynnag yr ydych yng Nghymru, i ddod o hyd i’ch porc yn lleol a’ch helpu i brynu gan ein cynhyrchwyr anhygoel sy’n angerddol am eu crefft a’u hanifeiliaid. Boed chi’n chwilio am doriadau ffres, selsig, cig moch neu ham, gallwch ddod o hyd i gyflenwyr lleol gan ddefnyddio ein map cynhyrchwyr rhyngweithiol.

O drefi arfordirol Sir Benfro i dir mynyddig Gwynedd, dyffrynnoedd hyfryd Sir Ddinbych i harddwch garw Ynys Môn, mae Porc Blasus ar gael ledled Cymru.

Trwy brynu porc lleol, nid yn unig ydych chi’n cefnogi’r economi leol a’r amgylchedd, ond hefyd eich iechyd a’ch lles eich hun. Mae porc yn gig maethlon sy’n gyfoethog mewn fitaminau protein, haearn, sinc a B, a gellir ei fwynhau mewn sawl ffordd, o brydau rhost i dro-ffrio, pastai i saladau, fel rhan o ddeiet cytbwys iach.

A delicious oriental-style pork stir-fry served in a pan, accompanied by a bowl of rice and garnished with vibrant, colorful vegetables.

Porc wedi’i dro ffrio mewn dull dwyreiniol

Felly peidiwch ag oedi – ymunwch â ni wrth i ni ddathlu Porc Blasus, a darganfyddwch pa mor bell yw’n porc o’ch fforc!

Cysylltwch â ni

Tŷ Rheidol, Parc Merlin,
Aberystwyth, SY23 3FF

Ffôn: 01970 625 050
E-bost: info@hybucig.cymru

Share This