facebookPixel

Porc wedi’i dro ffrio mewn dull dwyreiniol

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 10 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 450g stêcs coesau porc wedi’u torri’n stribedi tenau
 • 1 llwy fwrdd olew
 • 1 llwy de olew sesame
 • 2 ewin garlleg, wedi’u malu
 • 2.5cm gwreiddyn sinsir, wedi’i blicio a’i gratio
 • 3 llwy fwrdd saws soi
 • 1 lwy fwrdd siytni mango
 • 1 tsili coch, heb hadau ac wedi’i dorri’n fân
 • 1 sudd a chroen un leim
 • 200g pecyn o reis wedi’i goginio eisoes
 • 2 foronen, wedi’u plicio a’u torri’n ffyn tenau
 • 50g mange tout neu bys siwgr snap, wedi’u sleisio
 • 50g brocoli, wedi’i dorri’n flodigion bach
 • 50g egin ffa
 • 4 shibwnsyn, wedi’u sleisio’n denau
 • 2 lwy fwrdd hadau sesame

Dull 1. Cynheswch yr olewau mewn padell ffrio anlynol fawr neu wok. Ychwanegwch y stribedi o borc, garlleg a sinsir
 2. Coginiwch am 4-5 munud hyd nes bod y cig wedi’i frownio ar bob ochr ac wedi’i goginio drwyddo.
 3. Ychwanegwch y saws soi, siytni mango, tsili, sudd a chroen leim a chymysgwch y cyfan nes bod y saws wedi lleihau rhywfaint.
 4. Ychwanegwch y reis a’i orchuddio’n dda. Ychwanegwch y moron, y mange tout a’r brocoli a choginiwch y cyfan am 2-3 munud.
 5. Tynnwch y badell oddi ar y gwres, ychwanegwch egin ffa, shibwns a hadau sesame; cymysgwch y cyfan yn ysgafn a’i weini.
Share This