facebookPixel

Cwrdd â’r cig

Porc Blasus logo

Yma, gallwch ddarllen straeon am ffermwyr arbenigol Cymru, cigyddion crefftus a chogyddion creadigol sy’n magu, gwerthu a gweini Porc Blasus.

Cewch wybod pam ei fod mor arbennig a chael cip y tu ôl i’r llenni ar y daith ryfeddol o’r fferm i’r fforc.

Ar y fferm

Ruth Davies

Cwm Farm

Gallaf eich sicrhau bod gwahaniaeth mewn ffermio yn y gymuned gydag anifeiliaid maes, yn yr awyr agored ac anifeiliaid sy’n cael gofal da.

Owen Morgan

Myrddin Heritage

Y peth pwysicaf yw sicrhau ein bod yn cadw at yr hen draddodiadau.

Mary Benfield

Pigging Good Pork

Rydyn ni’n credu mewn ffermio fferm syml sy’n rhoi blaenoriaeth i les a hapusrwydd yr anifeiliaid.

Neil ac Emma Rose

Fferm Rhosyn

Mae rhoi sylw a gofal angenrheidiol i bob mochyn yn bwysig tu hwnt i mi.

Suzy Williams

Tŷ Siriol

Mae’r hyn ddechreuodd fel hobi i mi a Martyn fy ngŵr bellach yn ddiddordeb angerddol i ddarganfod mwy am darddiad cig porc dros ben.

Kate Humble

Humble by Nature

Mae yna alw am gig porc lleol, o safon, yma yng Nghymru, ac rydym yn falch o gyfrannu at hynny.

Graeme ac Andy

Red Valley Farm

Rydyn ni’n cael boddhad o weld yr anifeiliaid yn cael eu geni, eu magu, yn tyfu ac yn mwynhau’r amgylchedd rydyn ni’n ei ddarparu iddynt.

Wayne Hayward

Puff Pigs

Rydym ni’n canolbwyntio ar gynnyrch o’r ansawdd gorau ac mae’r gallu i olrhain yn bwysig iawn i ni.

Yn y gegin

Larkin Cen

Woky Ko

Fel cogydd, dw i’n frwd dros dri pheth; cynhwysion, dull coginio a blas.

Nick Spann

Bao Selecta

Mae tynerwch Porc yn bleser i weithio gydag ef ac rwy’n gwybod bod ein cwsmeriaid wrth eu boddau.

Angela Gray

Gwinllan Llanerch

Rydw i wedi bod yn angerddol am fwyd erioed, ond rydw i hefyd yn awchu i ddysgu mwy am y cynnyrch a’i darddiad.

Simon Wright

Wright’s

Rwy’n credu’n gryf mewn coginio gyda chynnyrch lleol o ansawdd ac rydyn ni’n lwcus iawn yng Nghymru bod yma gynhyrchwyr porc gwych.

Owen Morgan

The 44 Group

Sefydlais Bar 44 gyda fy mrawd a’n chwaer – fe ddisgynnon ni mewn cariad gyda bwyd, diod a diwylliant Sbaeneg yn ifanc iawn.

Chris Roberts

Arbenigwr barbeciw

Dwi wrth fy modd yn coginio a phan mae cynnyrch mor wych â phorc Cymreig lleol ar gael, mae’n bleser ei goginio a’i rannu gyda pawb.

Tom Simmons

Thomas by Tom Simmons

Mae defnyddio Porc Blasus o Gymru yn ddewis hawdd iawn i mi. Mae’r porc ei hun yn rhagorol.

Yn y siopau

Bwyd Cymru Bodnant

Cigydd

Mae’n hawdd ffeindio cynnyrch gwych Cymreig a dylem sicrhau bod pobl yn gwybod cymaint sydd gan ein tirwedd hardd i’w gynnig.

Dilwyn James

Cigydd

Yr hyn a gewch chi pan fyddwch yn prynu porc a gynhyrchir yng Nghymru yw’r sicrwydd ei fod wedi dod o genfaint llai ac amgylchedd mwy naturiol.

Daniel Morris

Cigydd

Mae cefnogi ffermwyr ar raddfa lai sy’n cadw bridiau traddodiadol yn bwysig iawn i ni, gyda’r pwyslais ar ansawdd a lles.

Rob Rattray

Cigydd

Dw i wedi dysgu sut i adnabod cynnyrch o’r radd flaenaf: mae mochyn o Gymru yn cynnwys haen hyfryd o fraster a lefel dda o frithder, sy’n rhoi blas unigryw.

Clive Swan

Swans Farm Shop

Rydym ni’n frwd dros gynhyrchu’r toriad gorau posibl o gig, ac mae milltiroedd bwyd, ansawdd ac olrhain yn eithriadol o bwysig i ni.

Share This