facebookPixel

Cwrdd â’r cig

Porc Blasus logo

Yma, gallwch ddarllen straeon am ffermwyr arbenigol Cymru, cigyddion crefftus a chogyddion creadigol sy’n magu, gwerthu a gweini Porc Blasus.

Cewch wybod pam ei fod mor arbennig a chael cip y tu ôl i’r llenni ar y daith ryfeddol o’r fferm i’r fforc.

Ar y fferm

Huw ac Ela Roberts

Oinc Oink

Ansawdd y cig yw’r peth pwysicaf gyda phorc Cymreig. Mae’n rhaid i chi ei flasu i’w werthfawrogi. Mae’n unigryw.

Ruth Davies

Cwm Farm

Gallaf eich sicrhau bod gwahaniaeth mewn ffermio yn y gymuned gydag anifeiliaid maes, yn yr awyr agored ac anifeiliaid sy’n cael gofal da.

Owen Morgan

Myrddin Heritage

Y peth pwysicaf yw sicrhau ein bod yn cadw at yr hen draddodiadau.

Graeme ac Andy

Red Valley Farm

Rydyn ni’n cael boddhad o weld yr anifeiliaid yn cael eu geni, eu magu, yn tyfu ac yn mwynhau’r amgylchedd rydyn ni’n ei ddarparu iddynt.

Neil ac Emma Rose

Fferm Rhosyn

Mae rhoi sylw a gofal angenrheidiol i bob mochyn yn bwysig tu hwnt i mi.

Mary Benfield

Pigging Good Pork

Rydyn ni’n credu mewn ffermio fferm syml sy’n rhoi blaenoriaeth i les a hapusrwydd yr anifeiliaid.

Ken a Sian

The Burry Herd

Mae’r fferm wedi bod yn fy nheulu ers 1925, a heddiw rwy’n falch o fod yn berchen ar un o’r cenfaint Cymreig pedigri mwyaf yn y wlad.

Suzy Williams

Tŷ Siriol

Mae’r hyn ddechreuodd fel hobi i mi a Martyn fy ngŵr bellach yn ddiddordeb angerddol i ddarganfod mwy am darddiad cig porc dros ben.

Wayne Hayward

Puff Pigs

Rydym ni’n canolbwyntio ar gynnyrch o’r ansawdd gorau ac mae’r gallu i olrhain yn bwysig iawn i ni.

Kate Humble

Humble by Nature

Mae yna alw am gig porc lleol, o safon, yma yng Nghymru, ac rydym yn falch o gyfrannu at hynny.

Yn y gegin

Larkin Cen

Woky Ko

Fel cogydd, dw i’n frwd dros dri pheth; cynhwysion, dull coginio a blas.

Nick Spann

Bao Selecta

Mae tynerwch Porc yn bleser i weithio gydag ef ac rwy’n gwybod bod ein cwsmeriaid wrth eu boddau.

Angela Gray

Gwinllan Llanerch

Rydw i wedi bod yn angerddol am fwyd erioed, ond rydw i hefyd yn awchu i ddysgu mwy am y cynnyrch a’i darddiad.

Simon Wright

Wright’s

Rwy’n credu’n gryf mewn coginio gyda chynnyrch lleol o ansawdd ac rydyn ni’n lwcus iawn yng Nghymru bod yma gynhyrchwyr porc gwych.

Owen Morgan

The 44 Group

Sefydlais Bar 44 gyda fy mrawd a’n chwaer – fe ddisgynnon ni mewn cariad gyda bwyd, diod a diwylliant Sbaeneg yn ifanc iawn.

Chris Roberts

Arbenigwr barbeciw

Dwi wrth fy modd yn coginio a phan mae cynnyrch mor wych â phorc Cymreig lleol ar gael, mae’n bleser ei goginio a’i rannu gyda pawb.

Tom Simmons

Thomas by Tom Simmons

Mae defnyddio Porc Blasus o Gymru yn ddewis hawdd iawn i mi. Mae’r porc ei hun yn rhagorol.

Yn y siopau

Bwyd Cymru Bodnant

Cigydd

Mae’n hawdd ffeindio cynnyrch gwych Cymreig a dylem sicrhau bod pobl yn gwybod cymaint sydd gan ein tirwedd hardd i’w gynnig.

Dilwyn James

Cigydd

Yr hyn a gewch chi pan fyddwch yn prynu porc a gynhyrchir yng Nghymru yw’r sicrwydd ei fod wedi dod o genfaint llai ac amgylchedd mwy naturiol.

Daniel Morris

Cigydd

Mae cefnogi ffermwyr ar raddfa lai sy’n cadw bridiau traddodiadol yn bwysig iawn i ni, gyda’r pwyslais ar ansawdd a lles.

Rob Rattray

Cigydd

Dw i wedi dysgu sut i adnabod cynnyrch o’r radd flaenaf: mae mochyn o Gymru yn cynnwys haen hyfryd o fraster a lefel dda o frithder, sy’n rhoi blas unigryw.

Clive Swan

Swans Farm Shop

Rydym ni’n frwd dros gynhyrchu’r toriad gorau posibl o gig, ac mae milltiroedd bwyd, ansawdd ac olrhain yn eithriadol o bwysig i ni.

Share This