facebookPixel

Salad porc, ffa du ac oren

 • Amser paratoi 15 mun
 • Amser coginio 1 awr
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 700g sleisys o fol porc, gyda’r grofen a’r braster ychwanegol wedi’u tynnu
 • 2 lwy fwrdd marmalêd oren heb groen
 • 2 lwy fwrdd saws soi
 • 45ml (3 llwy fwrdd) sudd oren
 • 4 llwy fwrdd saws ffa du
 • 2 seren anise
 • 3 deilen tsieineaidd, wedi’u torri’n fras
 • ½ letysen fach siâp calon, wedi’i thorri’n fras
 • 50g egin ffa
 • 3 shibwnsyn, wedi’u sleisio’n denau
 • llond llaw o ddail coriander ffres
 • 1 oren mawr, wedi’i blicio a’i dorri’n rhannau

Dull 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i 190°C / 170°C ffan / Marc Nwy 5.
 2. Cymysgwch y marmalêd, soi, sudd oren, saws ffa du a seren anise mewn powlen fawr.
 3. Ychwanegwch y sleisiau bol porc a’u gorchuddio yn y sudd. Rhowch orchudd dros y bowlen a’i rhoi i farinadu yn yr oergell am tua awr.
 4. Tynnwch y sleisiau bol porc o’r marinâd a’u rhoi mewn padell ffwrn, gorchuddiwch nhw â ffoil a’u coginio am tua 50 – 60 munud gan eu troi a’u brasteru’n gyson.
 5. Gadewch y bol porc i oeri rywfaint ac yna’i dorri’n ddarnau.
 6. Gweinwch y cig ar wely o ddail Tsieineaidd, letys, egin ffa, shibwns, dail coriander ffres a darnau o oren. Gweinwch gyda’r suddion coginio drosto.
Share This