facebookPixel

Pastai hufennog porc, cennin a madarch

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 45 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 1 llwy fwrdd olew
 • 650g stêcs lwyn neu lwyn ganol porc, wedi’u torri’n giwbiau mân
 • Talp bychan o fenyn
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri
 • 1 genhinen, wedi’i sleisio
 • 2 ewin garlleg, wedi’u malu
 • ½ llwy de saets neu deim sych
 • 250g madarch (castan neu fotwm)
 • 1 llwy fwrdd blawd plaen
 • 200ml stoc cyw iâr
 • 150ml hufen dwbl
 • 1 llwy fwrdd mwstard Dijon
 • Dalen o grwst pwff wedi’i rolio’n barod
 • 1 wy bach, wedi’i guro
 • Joch o laeth

Dull 1. Cynheswch y popty i 200˚C / 180˚C ffan / Nwy 6 .
 2. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio fawr a ffriwch y porc nes ei fod yn frown braf, yna tynnwch o’r badell.
 3. Yn yr un badell, ychwanegwch y winwnsyn, y genhinen a’r garlleg a’u ffrio am ychydig funudau i’w lliwio. Ychwanegwch y menyn, madarch, a mwy o olew os oes angen, a ffriwch am ychydig funudau.
 4. Dychwelwch y porc i’r badell, ac ychwanegwch y perlysiau sych a’r blawd. Trowch am ychydig funudau ac yna ychwanegwch y stoc yn raddol a’i droi drwyddo. Ychwanegwch yr hufen a’r mwstard a dod â’r cyfan i’r berw, a’i fudferwi’n ysgafn am 20 munud.
 5. Arllwyswch y cymysgedd i ddysgl bastai ac yna rhowch y crwst pwff ar ei ben. Trimiwch y crwst. Curwch yr wy gydag ychydig o laeth a’i ddefnyddio i frwsio dros y toes.
 6. Rhowch yn y popty am tua 25 munud nes bod y toes yn euraidd.
 7. Gweinwch gyda thatws stwnsh a llysiau gwyrdd.
Share This