facebookPixel

Stêcs porc gyda saws pupur a madarch hufennog

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 10 mun
 • Ar gyfer 2

Bydd angen

 • 2 stecen goch lwyn porc
 • 1 llwy de grawn pupur cymysg, wedi eu gwasgu
 • 1 llwy fwrdd olew
 • 1 ewin garlleg, wedi’i gwasgu
 • 100g madarch cymysg
 • 5 llwy fwrdd (75ml) crème fraîche
 • 1 llwy fwrdd basil ffres, wedi ei rhwygo
 • 1 llwy fwrdd dil ffres, wedi ei rhwygo

Dull 1. Gwasgwch y grawn pupur a gorchuddiwch y stêcs.
 2. Twymwch radell neu badell ffrio a choginiwch y stêcs am 2–4 munud.
 3. Ychwanegwch y garlleg a’r madarch a choginiwch am 4–5 munud arall.
 4. Ychwanegwch y crème fraîche, basil a’r dil.
 5. Twymwch yn araf am 1-2 munud.
 6. Gweinwch gyda sbigoglys a thatws wedi ffrio.
Share This