facebookPixel

Golwython porc gyda chaws pob a sglodion tenau

 • Amser paratoi 15 mun
 • Amser coginio 40 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 4 golwython porc trwchus
 • 1 bwlb garlleg cyfan, wedi’i haneru
 • halen a phupur
 • 3 llwy fwrdd olew olewydd
 • 4 deilen saets ffres wedi’u torri’n fras
 • 2 daten fawr, wedi’u torri’n ‘sglodion tenau’
 • 1 llwy fwrdd olew olewydd

Ar gyfer caws pob:

 • 1 llwy fwrdd mwstard Dijon
 • 100g caws Cheddar aeddfed wedi’i gratio
 • 75ml cwrw
 • 1 llwy de mêl

Dull 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i 180°C / 160°C ffan / Marc Nwy 4.
 2. Rhowch y golwython porc, garlleg, halen a phupur, olew olewydd a saets mewn padell bobi fawr, cymysgwch y cyfan i gyfuno’r holl gynhwysion cyn eu rhoi mewn un haen ar draws y badell fel eu bod i gyd yn cael eu coginio yn gyfartal.
 3. Rhowch y sglodion ar hambwrdd wedi’i leinio â phapur pobi, rhowch olew drostynt a’u rhoi mewn un haen er mwyn eu coginio.
 4. Rhowch y sglodion mewn ffwrn sydd wedi’i chynhesu ymlaen llaw am tua 40 munud nes bod y golwython wedi’u coginio drwodd ac yn lliw euraidd, a thynnwch y sglodion allan pan fyddant yn grensiog ac euraidd.
 5. Cymysgwch yr holl gynhwysion gyda’i gilydd ar gyfer y caws pob.
 6. Rhowch y cymysgedd caws ar y golwython a’u rhoi yn ôl yn y ffwrn i doddi am tua 5-10 munud.
 7. Gweinwch y cig gyda sglodion tenau ac asbaragws neu ffa Ffrengig ar gyfer dipio.
Share This