facebookPixel

Golwython porc swmpus gyda saets, garlleg a lemwn

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 20 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 4 golwyth porc coch trwchus
 • 3 clof o garlleg
 • pupur du
 • 11 deilen o saets ffres, wedi’u torri’n fân
 • 1½ lemwn, sudd a chroen
 • 2 lwy fwrdd olew olewydd
 • 50g o fenyn
 • 2 lwy fwrdd caws Parmesan wedi ei gratio
 • llysiau bach i’w dipio

Dull 1. Defnyddiwch bestl a mortar neu ddysgl a llwy bren i falu gyda’i gilydd y garlleg, pupur du a 6 deilen saets.
 2. Ychwanegwch at hyn y sudd a’r croen o un lemwn a’r olew olewydd.
 3. Rhowch y golwython porc mewn powlen fawr ac ychwanegwch gymysgedd y marinad, a’i daenu dros y golwython i gyd. Gorchuddiwch y bowlen a’i rhoi yn yr oergell am oddeutu 2 awr.
 4. Dip Menyn: mewn powlen fach, rhowch y menyn, sudd a chroen ½ lemwn, y caws Parmesan a 5 deilen saets.
 5. Rhowch y gymysgedd yn y popty meicrodon am funud neu nes iddi doddi. Trowch y gymysgedd.
 6. Coginiwch y golwython ar ridyll, gradell neu farbeciw sydd wedi’i gynhesu’n barod am 6-8 munud bob ochr.
 7. Detholiad o lysiau bach y tymor e.e. pys yn eu codau, asbaragws, india corn bach, ffenigl bach i’w dipio – naill ai’n amrwd neu wedi’u plymio i ddŵr berw – a chwlffyn o fara crystiog.
Share This