facebookPixel

Dathlu Dydd San Ffolant gyda Porc Blasus

Chwefror 14, 2024

Wrth i oerni’r gaeaf ildio i ddechrau’r gwanwyn, mae Dydd San Ffolant yn cyrraedd i ddathlu cariad ac anwyliaid. Mae’r diwrnod hwn, sy’n ymroddedig i’r merthyr Ffolant, yn cael ei nodi’n aml gan gyfnewid nodiadau cariad, siocled ac, wrth gwrs, pryd arbennig i’w rannu.

Yma’n Porc Blasus, rydym o’r gred mai bwyd yw un o’r mynegiannau mwyaf diffuant o gariad. Gall pryd o fwyd wedi’i baratoi’n ofalus ac wedi’i wneud gyda chynhwysion o safon siarad cyfrolau am eich cariad tuag at y rheiny o amgylch eich bwrdd.

Pa mor bell yw’n porc o’ch fforc?

Trwy brynu Porc Blasus ar gyfer eich pryd Dydd San Ffolant, nid yn unig ydych chi’n cefnogi ffermwyr a busnesau lleol, ond hefyd yn lleihau eich effaith amgylcheddol ac yn sicrhau lles anifeiliaid. Mae Porc Blasus yn cael ei gynhyrchu ar raddfa fach, lle mae moch yn cael eu magu mewn amodau naturiol ac yn cael eu bwydo diet cytbwys. Mae hyn yn arwain at gynnyrch o ansawdd sy’n frau, yn llawn sudd ac yn llawn blas. I ddod o hyd i’ch cyflenwr porc agosaf, gallwch ddefnyddio’r map rhyngweithiol ‘Ble i brynu’ ar y wefan.

 

Pryd o gariad gyda Porc Blasus

Felly’r Dydd Sant Ffolant hwn, beth am fynegi’ch cariad trwy bryd blasus sy’n cynnwys porc o safon? Dyma dri awgrym rysáit gwahanol gennym ni yma’n Porc Blasus i’w mwynhau ar noson San Ffolant:

Donyts siwgr sinamon yn llawn bol porc gyda caramel menyn, cnau miso a sglodion afalau: Mae’r rysáit yma’n gyfuniad unigryw a blasus o fol porc, toes siwgr sinamon, caramel menyn cnau mino miso a sglodion afalau. Mae’n bryd gwahanol a chreadigol sy’n sicr o greu argraff ar eich partner!

Bulgogi porc: Mae’r rysáit hwn yn cynnwys porc mewn marinâd Coreaidd traddodiadol, gan greu pryd syml ond llawn blas sy’n berffaith ar gyfer swper Dydd San Ffolant rhamantus.

A delicious plate of pork bulgogi topped with green onions and chili with white rice, accompanied by a bowl of fresh lettuce, chopsticks, and a small bowl of red kimichi on a striped cloth.

Asennau porc pupur a halen: Mae ein hasennau porc halen a phupur yn wledd i’r synhwyrau. Mae’r asennau’n cael eu trochi mewn halen a phupur, yna’u coginio’n araf nes eu bod yn disgyn oddi ar yr asgwrn. Perffaith i’r teulu cyfan fwynhau ar y diwrnod arbennig hwn!

A top view of grilled salt and pepper pork ribs seasoned with spices, lying on a parchment paper over a wooden board, accompanied by two small bowls of red sauce and ground spice, and two lime wedges on a textured grey surface.

Mae Dydd San Ffolant yn amser i ddathlu cariad, a pha ffordd well o wneud hynny na thrwy bryd o fwyd i’w rannu? Trwy ddefnyddio Porc Blasus lleol yn eich gwledd Dydd San Ffolant, nid yn unig ydych chi’n mwynhau porc o ansawdd, ond hefyd yn creu atgofion gyda’ch anwyliaid.

Felly’r Dydd San Ffolant hwn, gadewch i ni godi gwydr i gariad, i fwyd da ac i’r amser a rennir sy’n gwneud bywyd mor arbennig. Dydd San Ffolant Hapus!

Cysylltwch â ni

Tŷ Rheidol, Parc Merlin,
Aberystwyth, SY23 3FF

Ffôn: 01970 625 050
E-bost: info@hybucig.cymru

Share This