facebookPixel

Trigolion Caerdydd yn mwynhau Selsig arbennig yn yr haul

Hydref 4, 2018

Roedd yr haul yn tywynnu ar Porc Blasus ac ein Stondin Selsig Dros Dro yng Nghaerdydd ar Medi 24.

Am un diwrnod yn unig, fe gyd-weithion gyda Huw ac Ela o Oinc Oink – enillwyr ein cystadleuaeth Cyflwynwch eich Selsig Gorau yn y Ffair Aeaf eleni – i gynnig blas o borc lleol, o ansawdd i weithwyr a siopwyr y ddinas.

Ar ben hynny, roedd y cyfan yn rhad ac am dim!

Yn wahanol i stondinau dros dro arferol, cafodd cwsmeriaid brofiad arbennig gyda byrddau, cadeiriau a staff i weini’r selsig iddynt gyda cynfennau o’u dewis nhw.

Elwen Roberts o Hybu Cig Cymru (HCC) oedd cogydd y diwrnod ac wrth i amser cinio nesau, roedd arogl y selsig ar hyd Heol y Frenhines yn denu a dechreuodd y ciwiau ffurfio.

Y selsig dan sylw oedd rhai arbennig Oinc Oink, wedi eu gwneud o’r porc gorau yng Nghymru a cheddar clasurol Hufenfa De Arfon. Wnaethon nhw ddim para’n hir; o fewn 90 munud roedd 150 o slesig wedi eu coginio a’u gweini i’r cyhoedd llwglyd.

O ganlyniad i’r sylw yn y wasg leol a chenedlaethol, roedd y digwyddiad yn llwyddiant ac rydym yn gobeithio ei fod wedi amlygu argaeledd porc o safon yng Nghymru ac wedi hysbysu’r cyhoedd am ein haelodau Porc Blasus – yn enwedig Oinc Oink a siaradodd â llawer o gwsmeriaid bodlon ar y diwrnod.

Dim ond cwpl o oriau y cymerodd y digwyddiad ac roedd cart selsig Porc Blasus wedi ei gadw tan ddiwrnod arall – efallai y Byddwn yn dod heibio’ch tref neu ddinas chi’n fuan, cadwch lygad allan!

Cysylltwch â ni

Tŷ Rheidol, Parc Merlin,
Aberystwyth, SY23 3FF

Ffôn: 01970 625 050
E-bost: info@hybucig.cymru

Share This