facebookPixel

Sgons bacwn a caws

 • Amser paratoi 25 mun
 • Amser coginio 15 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 4 tafell o facwn heb eu mygu, wedi’u torri’n fach
 • 100g o gaws cryf Cheddar, wedi’i gratio
 • 50g o gaws Parmesan, wedi’i gratio
 • 450g Blawd Codi
 • 150g o fenyn, heb halen, torri’n giwbiau bach
 • pinsied o halen
 • ½ llwy de o bowdr Cayenne
 • bwnsh bach o gennin sifi
 • 1 wy bach, wedi’i guro
 • 100ml o laeth neu laeth enwyn

Dull

Mae’r rysait hon yn gwneud tua 12 sgons. 1. Cynheswch y ffwrn i 220ºC / 200ºC ffan / Marc Nwy 7.
 2. Rhoi’r bacwn mewn padell ffrio a’i ffrio nes yn frown a crensiog. Ei roi ar bapur cegin i oeri.
 3. Hidlo’r blawd i ddysgl, ychwanegu’r menyn a’r halen.
 4. Rhwbio’r menyn i mewn i’r blawd.
 5. Ychwanegu’r cawsiau (cadw ychydig i ysgeintio ar yr wyneb), cennin sifi a’r powdr Cayenne.
 6. Gwneud twll yn y canol ac ychwanegu’r wy wedi’i guro ac ychydig o’r llaeth. Defnyddio cyllell i droi’r cyfan a’i ddwyn ynghyd fel toes. Defnyddio mwy o laeth os oes angen.
 7. Ysgeintio ychydig o flawd ar y bwrdd a rholio neu wasgu’r gymysgfa i tua 4cm o drwch, torri allan cylchoedd gyda thorrwr priodol. Eu rhoi ar hambwrdd pobi.
 8. Brwsio’r wyneb gydag ychydig o laeth ac ysgeintio gweddill y caws ar yr wyneb.
 9. Rhowch yn y popty am tua 15-20 munud.
Share This