facebookPixel

Brownis bacwn a masarn

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 40 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 100g o facwn brith, tafelli tenau, wedi’u torri’n fân
 • 2 llwy fwrdd o sudd masarn
 • 150g o fenyn di-halen meddal
 • 200g o siwgr meddal brown
 • 50g o siwgr mân euraidd
 • 75g o bowdr coco
 • 150g o flawd plaen
 • 1 llwy de o soda pobi
 • 4 ŵy mawr, wedi’u curo
 • 150g o sglodion siocled tywyll wedi’u torri

Dull

Mae’r rysait hon yn gwneud tua 12 o frownis. 1. Leiniwch ac irwch hambwrdd bobi sgwâr 10”. Cynheswch y popty i 190°C / 170ºC ffan / Marc Nwy 5.
 2. Cynheswch badell ffrio a phan yn gynnes, ychwanegwch y bacwn brith a choginiwch, gan droi nes bod y bacwn yn dechrau crimpio.
 3. Ychwanegwch y sudd masarn, gan droi’r cymysgedd eto i’w gyfuno. Rhowch y gymysgedd bacwn mewn powlen a’i adael.
 4. Dros wres isel, toddwch y menyn mewn sosban. Unwaith iddo doddi, ychwanegwch y siwgwr a’i droi gyda llwy bren.
 5. Tynnwch y sosban o’r gwres ac ychwanegwch y powdr coco, blawd, y soda pobi a chymysgwch.
 6. Ychwanegwch yr wyau wedi’u curo a chymysgwch eto.
 7. Ychwanegwch y siocled tywyll a’r gymysgedd bacwn. Plygwch y cymysgedd nes ei fod wedi cyfuno’n dda, ac yna rhowch yn yr hambwrdd bobi.
 8. Coginiwch yng nghanol y popty am 25 munud. Unwaith mae wedi’i goginio, tynnwch y tun o’r popty a’i osod ar rac i oeri.
 9. Torrwch y brownis yn sgwariau a’u gweini gyda hufen ia.
Share This