facebookPixel

Patis porc a chig moch brecinio

 • Amser paratoi 15 mun
 • Amser coginio 25 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 450g o friwgig porc coch
 • 75g o dafellau o gig moch cefn wedi’i halltu, wedi’u torri’n fân
 • pupur du
 • 3 taten fawr, wedi’u plicio a’u gratio
 • 1 nionyn, wedi’i blicio a’i gratio
 • 1 llwy fwrdd o olew

Dull 1. Cymysgwch y briwgig porc a’r cig moch ac ychwanegwch bupur du. Siapiwch yn 4-8 pati tenau.
 2. Gwnewch rosti tatws: cymerwch y taten fawr, wedi’u plicio a’u gratio, a’u rhoi ar liain sychu llestri neu bapur cegin i amsugno’r gwlybaniaeth.
 3. Rhowch y tatws mewn powlen, ychwanegwch y nionyn, ac ychwanegwch halen a phupur. Cyfunwch.
 4. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio, cymerwch lond llaw o’r gymysgedd tatws/nionyn a choginiwch nes mae’n frown euraidd ar y ddwy ochr gan ei droi’n ofalus. Gwasgwch y gymysgedd wrth ei choginio er mwyn i’r rosti ddal ei siâp.
 5. Yn y cyfamser, cynheswch radell neu badell ffrio a choginiwch y patis am ryw 4-5 munud nes maent wedi coginio drwyddynt.
 6. Gweinwch gyda’r tomatos ceirios ac ŵy wedi’i botsio.
Share This