facebookPixel

Cynffonau moch

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 25 mun
 • Ar gyfer 3

Bydd angen

 • 6 selsigen borc
 • blawd
 • 2 ŵy
 • briwsion bara
 • 2 lwy fwrdd o berlysiau cymysg

Dull 1. Cynheswch y popty i 200ºC / 180ºC ffan / Marc Nwy 6.
 2. Mewn sosban, dewch â dŵr i’r berw. Ychwanegwch 6 selsigen borc a berwch am 5-10 munud.
 3. Tynnwch y selsig o’r dŵr a rhowch bob un ar sgiwer.
 4. Gyda chyllell finiog, torrwch i lawr hyd y selsig gan droelli o’u hamgylch. Tynnwch y selsig ar hyd y sgiwer, o un pen i’r llall.
 5. Gorchuddiwch bob selsigen â blawd, ŵy a briwsion bara.
 6. Rhowch nhw ar hambwrdd pobi a’u coginio am 20 munud.
 7. Gweiniwch gyda thatws stwnsh, pys a’ch hoff saws.
Share This