facebookPixel

Cebabau porc sbeislyd roced gyda relish ffrwythau’r hydref

 • Amser paratoi 5 mun
 • Amser coginio 20 mun
 • Ar gyfer 2

Bydd angen

 • 450g coes borc neu stêcs ysgwydd wedi’u torri’n giwbiau
 • 2 llwy fwrdd olew olewydd
 • 1 llwy fwrdd pâst harissa
 • 4-6 o bupurau bach o liwiau cymysg heb hadau ac wedi’u torri’n ddarnau
 • 1 corbwmpen fach wedi’i thorri’n ddarnau
 • sgiwerau pren, wedi’u socian mewn dŵr am hanner awr

Ar gyfer relish ffrwythau’r hydref:

 • 1 llwy de olew
 • 1 winwnsyn coch, wedi’i blicio a’i dorri’n fân
 • 1 beren, wedi’i phlicio, ei chreiddio a’i sleisio
 • 2 lwy fwrdd jam ceirios coch neu jam coch tebyg
 • 30ml (2 lwy fwrdd) dŵr
 • 150g mwyar duon ffres neu wedi’u rhewi
 • pinsiad o bowdwr tsili
 • llond llaw o gyrens coch (dewisol)

Dull

Mae’r rysait hon yn gwneud 6 sgiwer. 1. Cymysgwch yr olew olewydd a’r past harissa. Ychwanegwch y ciwbiau cig a’u taenu â’r gymysgedd past. Gadewch y cig i farinadu am 30 munud gan ei orchuddio a’i roi yn yr oergell.
 2. Rhowch y ciwbiau porc a’r pupurau ar sgiwerau pren.
 3. Rhowch y sgiwerau o dan gril sydd wedi’i gynhesu ymlaen llaw neu ar y barbeciw a choginiwch am tua 10-15 munud hyd nes bod y cig wedi’i goginio drwyddo ac yn frown, gan eu troi o bryd i’w gilydd.
 4. Gwnewch y Relish Ffrwythau’r Hydref: cynheswch yr olew mewn sosban fach, ychwanegwch y winwnsyn a’i goginio’n araf nes y bydd wedi meddalu. Ychwanegwch y cynhwysion sydd ar ôl a’u coginio am 5-10 munud arall, gan eu troi ar yr un pryd.
 5. Gweinwch y Cebabau Roced â thatws drwy’u crwyn, gyda darn o fenyn, llwyaid fawr o relish ffrwythau ac india corn wedi’i stemio.
Share This