facebookPixel

Enillwyr cystadleuaeth yn dysgu sut i baratoi prydau porc perffaith gyda’r seren deledu Angela Gray

Ebrill 6, 2018

Ar ôl ennill ein cystadleuaeth Porximity, cafodd wyth person lwcus fwynhau diwrnod yng Ngwinllan prydferth Llanerch yn dysgu sut i baratoi prydau porc perffaith gyda’r cogydd a’r seren deledu Angela Gray.

Cafodd yr enillydd, Alison Philip, a saith o westai eu tywys trwy ddosbarth meistr ar sut i baratoi a choginio pum rysáit porc a fyddai’n arddangos defnyddioldeb Porc Blasus. Roedd y ryseitiau’n cynnwys coginio araf, ysmygu poeth a barbeciwio, gwneud selsig, stwffin a thrawstiau yn ogystal â sut i wneud y pastai porc perffaith.

Roedd y diwrnod yn llwyddiant rhyfeddol, gyda’r holl gyfranogwyr wedi cael amser gwych ac wedi dysgu sgiliau gwerthfawr. Dywedodd Angela Gray:

“Er fy mod i wedi rhedeg llawer o wahanol Ddosbarthiadau Meistr dros y blynyddoedd yn fy ysgol goginio, dyma’r tro cyntaf i sesiwn Dosbarth Meistr gyflwyno ryseitiau gyda thoriadau gwahanol o borc yn unig. Rydw i wrth fy modd yn gweithio gyda phorc. Mae’n gynhwysyn mor amlbwrpas ac yn cael ei ddefnyddio mewn bwyd cymaint o wledydd ledled Ewrop, America ac Asia. Fodd bynnag, rydw i’n credu fod porc yn dal i gael ei danseilio yma yn y DU, felly roeddwn i wrth fy modd cael rhannu awgrymiadau ar sut i gael y gorau ohono. Rwy’n gobeithio bod Alison a’i ffrindiau wedi mwynhau eu diwrnod ac wedi cymryd gwybodaeth newydd a hyder i arbrofi gyda rhai o’r toriadau llai adnabyddus o borc.”

Er mwyn ennill y wobr, gofynnwyd i ymgeiswyr ddod o hyd i’w cyflenwr porc agosaf gan ddefnyddio’r map Porximity ar Porc Blasus a’u rhannu trwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Fel rhan o’r wobr dosbarth meistr, derbyniodd Alison hamper yn llawn o gynnyrch porc gan ei chynhyrchydd lleol, Y Cwmni Black and White Pig, fel y gallai roi ei sgiliau newydd ar waith yn ei chartref.

Dywedodd enillydd y gystadleuaeth, Alison Philip:

“Allwn i ddim ei gredu pan enillais i, dwi erioed wedi ennill unrhyw beth o’r blaen ac roedd yn gymaint o syndod! Fe wnaethon ni fwynhau dysgu gan Angela yn fawr ac fe gawsom amser gwych. Doeddwn i erioed wedi ystyried coginio cymal porc ar y barbeciw o’r blaen, ond roedd yn blasu’n wych, a byddaf yn rhoi cynnig arall arno yn y dyfodol.”

Mae prynu cynnyrch lleol nid yn unig yn helpu i gyfrannu at ffordd iachach o fyw, ond mae hefyd yn helpu’r amgylchedd. Mae gan gynnyrch lleol llai o filltiroedd bwyd gan nad oes angen ei gludo ledled y byd, ac mae’n cefnogi busnes a’r economi leol.

Mae’r hinsawdd a’r dirwedd yng Nghymru yn darparu amgylchedd naturiol i gynhyrchu porc o ansawdd. Mae ffermwyr Cymru yn aml yn addasu eu dulliau ffermio yn ôl yr adeg o’r flwyddyn, gan roi’r union ofal sydd ei angen ar eu moch ym mhob tymor. Yn aml mae gan ein ffermydd mwy traddodiadol yng Nghymru gadwyni cyflenwi byrrach, sydd yn helpu i gefnogi busnesau lleol yn ogystal â bod yn well i’r amgylchedd.

Cysylltwch â ni

Tŷ Rheidol, Parc Merlin,
Aberystwyth, SY23 3FF

Ffôn: 01970 625 050
E-bost: info@hybucig.cymru

Share This