facebookPixel

Ramen ysgwydd porc

 • Amser paratoi 30 mun
 • Amser coginio 4 awr
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 1kg darn ysgwydd porc
 • 1 llwy fwrdd olew
 • 1 llwy fwrdd olew sesame
 • pupur a halen

Ar gyfer y potes:

 • 2 litr stoc cyw iâr neu lysiau
 • 1 winwnsyn mawr, wedi ei dorri’n dalpiau
 • 2 foronen, wedi eu sleisio’n fras
 • 1 ffon seleri, wedi ei thorri’n fras
 • 3 ewin garlleg, wedi eu sleisio
 • 1 tsili coch, wedi ei haneru
 • darn 3cm o wraidd sinsir, wedi ei dorri’n fras
 • 4 llwy fwrdd saws soi golau â llai o halen

I orffen:

 • pecyn 250g nwdls ramen, wedi eu coginio yn ôl cyfarwyddiadau’r pecyn
 • llysiau, fel: spigoglys neu pak choi, moron wedi eu torri’n fatsys tenau, shibwns wedi eu torri’n denau, egin ffa, egin bambŵ wedi eu torri, cennin
 • wy wedi ei ferwi’n lled feddal
 • hadau sesame, wedi eu tostio
 • tsili coch wedi ei sleisio’n denau neu haenau tsili

Dull

Mae’r ysgwydd porc yn cael ei choginio’n araf, gan greu potes hyfryd sy’n llawn blas – rysáit wych i bopty araf neu ar y stof. Mae’r cig brau’n cael ei rwygo a’i gyfuno â llysiau ffres dros nwdls chwilboeth. 1. Sesnwch yr ysgwydd porc gyda halen a phupur. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio a serio’r cig nes ei fod wedi ei frownio. Rhowch hi mewn sosban fawr neu os oes gennych chi un, popty araf.
 2. Ychwanegwch gynhwysion y potes, dod â’r cyfan i’r berw a mudferwi’n ysgafn am 3-4 awr mewn sosban (neu 6 awr ar wres isel mewn popty araf).
 3. Pan fo’r porc yn frau ac wedi ei goginio drwyddo, tynnwch allan o’r potes a gadewch iddo oeri ychydig cyn ei rwygo’n ddarnau llai. Yn union cyn gweini, ffriwch y darnau porc mewn llond llwy fwrdd o olew sesame i’w gwneud yn grimp.
 4. Hidlwch y potes er mwyn cael gwared ar unrhyw dalpiau (gellir rhoi stoc cyw iâr neu stoc llysiau ar ben yr hylif os oes angen).
 5. I weini, rhowch y nwdls wedi eu coginio mewn powlenni, tywallt y potes poeth a’r darnau porc i mewn cyn rhoi llysiau o’ch dewis ar eu pen. Yn olaf, ysgeintiwch gyda hadau sesame wedi eu tostio a tsili coch.
Share This