facebookPixel

Cawl Thai gyda phorc

 • Amser paratoi 15 mun
 • Amser coginio 15 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 225g o ffiled canol lwyn Porc Cymru, wedi’i thorri’n giwbiau bach
 • 1 llwy de o olew
 • 2 llwy fwrdd o bast cyri Thai gwyrdd
 • 400g (neu faint tebyg) o laeth cnau coco tun â llai o fraster
 • 50g o ffa gwyrdd
 • 2 foronen, wedi’u plicio a’u torri’n stribedi tenau
 • 50g o bys snap siwgr
 • 3 shibwnsyn, wedi’u sleisio
 • 2 lond llaw o ysbigoglys
 • 50g o bys wedi’u rhewi
 • 100g o nwdls reis
 • coriander ffres
 • darnau o leim

Dull 1. Cynheswch yr olew mewn sosban fawr anlynol, ychwanegwch y porc a’i frownio.
 2. Ychwanegwch y past cyri Thai gwyrdd a’r llaeth cnau coco a’u mudferwi am 8-10 munud nes bod y cig yn frau.
 3. Ychwanegwch y ffa a’r moron a choginiwch am funud neu ddwy.
 4. Ychwanegwch weddill y llysiau a’r nwdls i’w cynhesu drwyddynt. Defnyddiwch lwy ddofn i roi’r cawl mewn powlenni a’i weini. Gweinwch gyda darnau o leim a dail coriander.
Share This