facebookPixel

Pryd hambwrdd pobi porc Nadoligaidd

 • Amser paratoi 30 mun
 • Amser coginio 40 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 4 cytled neu olwyth porc
 • 8-12 soch mewn sach

Ar gyfer y marinâd:

 • 2 satswma, sudd
 • 1 llwy fwrdd olew
 • 1 llwy de sinamon mâl
 • 1 llwy fwrdd mêl

Ar gyfer y llysiau:

 • 400g pannas, wedi eu plicio a’u haneru neu eu chwarteru
 • 350g tatws bach
 • 2 winwnsyn coch, wedi eu torri’n dalpiau
 • 250g sbrowts, wedi eu haneru os ydyn nhw’n fawr
 • 2 beren, wedi eu chwarteru
 • 2 satswma, wedi eu haneru
 • 2 lwy fwrdd olew
 • pupur a halen
 • 1 llwy de saets sych

Dull

Mae’r pryd un hambwrdd hwn yn ddelfrydol ar gyfer cinio neu swper adeg y Nadolig, pan rydych chi eisiau mwynhau bwyd braf fydd yn coginio ar ei ben ei hun tra eich bod chi’n ymlacio! 1. Cynheswch y ffwrn i 200ºC / 180ºC ffan / Marc Nwy 6.
 2. Mewn powlen fach, cymysgwch gynhwysion y marinâd a’i arllwys dros y cytledi neu olwython porc, gan sicrhau bod y ddwy ochr yn cael eu gorchuddio. Gadewch i orffwys am o leiaf 20 munud, wrth i chi baratoi’r llysiau.
 3. Rhowch y tatws a’r pannas mewn sosban o ddŵr berw a’u coginio am 8 munud, cyn eu draenio.
 4. Mewn powlen fawr, cymysgwch yr olew, y pupur a halen a’r saets sych. Ychwanegwch yr holl ffrwythau a llysiau, gan gynnwys y tatws a’r pannas; cymysgwch y cyfan yn dda a’u trosglwyddo i dun rhostio.
 5. Gosodwch y porc a’r soch mewn sach ar ben y llysiau, ychwanegwch unrhyw farinâd sydd dros ben, a choginio’r cyfan am ryw 30 munud tan fod y cig wedi coginio.
 6. Ar ôl 30 munud tynnwch y porc allan a’i lapio’n ysgafn mewn ffoil i orffwys. Gwiriwch fod y llysiau wedi coginio a brownio – efallai y bydd angen eu rhoi’n ôl yn y ffwrn am 10 munud arall.
 7. Gweinwch mewn powlenni bas gyda bara ffres talpiog.
Share This