facebookPixel

Peli cig porc sbeislyd gyda saws arrabiata a phasta orzo

 • Amser paratoi 15 mun
 • Amser coginio 50 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 450g o friwgig porc heb lawer o fraster
 • 1 ewin garlleg, wedi’i falu
 • ½ tsili gwyrdd, heb hadau ac wedi’i dorri’n fân

Ar gyfer y saws:

 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fân
 • ½ tsili gwyrdd, heb hadau ac wedi’i dorri’n fân
 • 1 llwy fwrdd olew olewydd
 • 400g tomatos tun wedi’u torri
 • 150ml stoc borc
 • 2 llwy de past tomatos heulsych
 • pinsiad o bowdr tsili
 • 150g pasta orzo neu siapiau pasta bach
 • Parmesan wedi’i gratio i weini

Dull 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i 190°C / 170°C ffan / Marc Nwy 5.
 2. Rhowch y briwgig, y garlleg a’r tsili mewn powlen fawr. Cymysgwch y cyfan yn dda a’u rholio i wneud 15 o beli.
 3. Cynheswch yr olew mewn sosban maint canolig. Ychwanegwch y winwnsyn a’r tsili a’u meddalu ychydig. Ychwanegwch weddill y cynhwysion (heblaw am y pasta a’r parmesan) a’u berwi.
 4. Rhowch y peli ar waelod dysgl gratin maint teulu. Taenwch y pasta ar ei ben. Arllwyswch y saws drosto a rholiwch y peli yn y saws yn ofalus er mwyn eu gorchuddio.
 5. Gorchuddiwch y cyfan a’i goginio am tua 40 munud, nes bydd y pasta yn feddal.
 6. Gweinwch y pasta a’r cig gyda pharmesan wedi’i gratio ar ei ben.
Share This