facebookPixel

Hotpot porc hyfryd

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 2 awr
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 900g ysgwydd, coler neu goes borc wedi’i thorri’n giwbiau mawr
 • 100g stribedi cig moch wedi’u halltu heb eu mygu
 • 1 llwy fwrdd olew
 • 2 winwnsyn, wedi’u plicio a’u sleisio’n denau
 • 2 ewin garlleg, wedi’u torri’n fras
 • 2 afal bwyta wedi’u creiddio a’u torri’n ddarnau
 • halen a phupur
 • 2 sbrigyn o saets ffres
 • 300-450ml seidr melys
 • 1 llwy fwrdd gronynnau grefi
 • 2 foronen fawr, wedi’u plicio a’u sleisio’n denau ar eu hyd
 • 2 banasen, wedi’u plicio a’u sleisio’n denau ar eu hyd
 • 2 daten, wedi’u plicio a’u sleisio’n denau
 • darn o fenyn

Dull 1. Cynheswch y ffwrn i 200ºC / 180ºC ffan / Marc Nwy 6.
 2. Cynheswch yr olew mewn padell fawr ac ychwanegwch y ciwbiau o borc, y stribedi cig moch, y winwnsyn a’r garlleg. Coginiwch y cyfan nes bod y cig yn frown ysgafn.
 3. Ychwanegwch y darnau o afal, halen a phupur, dail saets a seidr. Gadewch i’r cymysgedd fyrlymu. Ychwanegwch y gronynnau grefi er mwyn tewychu rhywfaint ar y saws.
 4. Arllwyswch y cyfan i mewn i bot caserol mawr, dwfn.
 5. Rhowch y llysiau sydd wedi’u sleisio ar ben y cig, gan amrywio’r llysiau a’u cymysgu i greu haen ddofn o lysiau cymysg. Rhowch ddarnau o fenyn drosto a’i orchuddio â ffoil.
 6. Rhowch y cymysgedd yn y ffwrn am 1½-2 awr (edrychwch i weld pa mor dyner yw’r cig ar ôl 1½ awr drwy wthio sgiwer drwy’r haen o gig).
 7. Tynnwch y ffoil a choginiwch y cig am 15-20 munud arall nes bod y llysiau yn feddal ac yn euraidd.
 8. Gweinwch y cig a’r llysiau gyda llysiau gwyrdd tymhorol ychwanegol wedi’u stemio.
Share This