facebookPixel

Ty’n y Gors

Manwerthwr

Rydym ni’n cynhyrchu porc buarth o Foch Cyfrwyog Prydeinig yn ein tyddyn ger Ynyslas, gorllewin Cymru. Rydym ni wedi ein cofrestru gyda Chymdeithas Moch Prydain fel bridwyr Moch Cyfrwyog pedigri. Rydym ni’n gwerthu’n lleol i gwsmeriaid preifat, siopau, caffis a bwytai.

Deborah Salmi
  • Rydym yn cynnig cludiant am ddim
  • Rydym yn cynnig cludiant ar draws Cymru
  • Rydym yn gwerthu mewn marchnadoedd ffermwyr
  • Rydym yn gwerthu o’n safleoedd
  • Rydym yn gwerthu yn genedlaethol mewn archfarchnadoedd
Ty’n y Gors
Cloch Glas
Ynys Las SY24 5LB