facebookPixel

Cais cynhyrchydd

  Mae’n rhaid llenwi’r meysydd sydd wedi eu marcio â *

  1. Eich gwybodaeth

  2. Eich busnes


  Rydym yn cynnig cludiant am ddimRydym yn gwerthu o’n safleoeddRydym yn cynnig cludiant ar draws CymruRydym yn gwerthu mewn marchnadoedd ffermwyrRydym yn gwerthu yn genedlaethol mewn archfarchnadoedd


  Sut i wneud cais

  Os hoffech chi ymuno â’n rhestr cynhyrchwyr, llenwch y ffurflen gyda chymaint o wybodaeth â phosib. Anfonir hwn at ein tîm i’w ystyried. Byddwn wedyn yn cysylltu â chi i roi gwybod os yw eich cais wedi ei dderbyn.

  Share This