Menu

Mochcymreigfedwen
Moch Cymreig Fedwen Producer

Fferm deuluol fechan iawn yw Fedwen sy’n magu Moch Cymreig Pur o’r safon uchaf. Saif y Fedwen yng nhysgod Cadair Ifan Goch yn edrych i lawr dros Ddyffryn godidog Conwy. Yn ôl yr hanes, dyma ble y gorffwysodd y cawr Ifan Goch i drochi ei draed yn nŵr yr afon Conwy. Ar hyn o bryd, cenfaint fechan o 6 hwch Gymreig pur sydd gennym ac Ifor y baedd. Caiff ein moch ryddid i dyrchu mewn coedlan fechan ac yfed o ddŵr glân, ffynnon naturiol sy’n tarddu yma.


Fedwen is a very small, family run farm breeding and rearing Pedigree Welsh Pigs to the highest quality. It stands at the foot of Cadair Ifan Goch overlooking the magnificent Conwy Valley. According to the legend, this is where the giant Ifan Goch sat and dipped his feet in the water of the river Conwy below. Currently, we only have a small herd of 6 pedigree Welsh sows and Ifor the boar. Our pigs are free to root and rumagein a small woodland drinking pure water from our own natural spring.

Yr ydym yn gwbl ffyddiog ein bod yn magu moch hapus a bodlon. O gael y gofal gorau, maent yn cynhyrchu cig o ansawdd arbennig. Ar hyn o bryd, yr ydym yn cyflenwi cig i ffrindiau, teulu, a chwsmeriaid preifat yn unig. Cigydd lleol sydd yn torri a phecynnu ein cig.

Cysylltwch am fwy o fanylion. Os byddwch yn yr ardal, cofiwch alw i’n gweld.

Cadwch lygad ar ein cyfri trydar am y newyddion diweddara’ @Mfedwen


We are fully confident that we are breeding happy and content pigs. Given the best possible care, our pigs produce meat of the highest quality. Currently, we are provide meat for friends, family, and private customers only. A local butcher cuts and package our meat.

Contact us for more details. If you're in the area, please call in and see us.

There are no events.

Find us

Moch Cymreig Fedwen, Fedwen, Maenan, Llanrwst, Conwy, LL26 0UL
Close