Menu

MochLlyn
Moch Llyn Producer

Mae Moch Llyn yn fusnes teuluol wedi lleoli yn Fferm Penarfynydd ym Mhentref prydferth Y Rhiw ar arfordir Pen Llyn.

Rydym yn fridwyr moch tras pur Cymreig a moch Hampshire. Rydym yn cyflenwi porc Cymreig or ansawdd gorau i ffrindiau, teulu, cwsmeriaid preifat a busnesau lleol.

Mae ein moch hapus a iach yn rhydd i grwydro y tu allan (tywydd yn caniatau) a phan ddaw y moch i mewn maent yn rhedeg mewn llociau gwellt.

Moch Llyn is a family run business situated at Penarfynydd Farm in the picturesque village of Rhiw on the Lleyn Peninsula coastline.

We are breeders of pedigree welsh pigs and Hampshire pigs, and supply quality welsh pork to friends, family, the general public and local businesses.

Our happy healthy pigs are free to roam and farrow outside (weather permitting) and when brought in they run loose in straw bedded pens.We produce a range of products:

 • Selsig/Sausages

Pork

Pork & Leek

Pork & Black Pepper

Pork with Sage & Onion

Pork & Garlic

Pork & Mustard

Pork & Tomato

Pork & Sweet Chilli

Pork Cranberry & Rosemary

Pork & Apple

Red Dragon


 • Byrgyrs/Burgers

Pork & Apple

Pork & Leek

Pork Pepper & Onion


 • Bacwn/Bacon
 • Stecen Porc/Pork Steaks
 • Porc Rhostio/Pork Joint
 • Gamwn Rhostio/Gammon Joint
 • Stecen Gamwn/Gammon Steaks
 • Darnau Porc/Diced Pork 500g
 • Briwgig/Minced Pork 500g
 • Tafell Bol/Belly Joint
 • Golwython Porc/Pork Chops
 • Cig Selsig/Sausagemeat (500g)
 • Peli Cig/Meatballs
 • Salami
 • Chorizo
 • We also provide a range of hampers


Ar gael yn / Available at:

Penarfynydd, Rhiw, Pwllheli, Gwynedd LL53 8AG - 01758780285 / 07966705138


Farchnedi Wythnosol / Weekly Markets

Farchnad Pwllheli Market - Bob dydd Sul a dydd Mercher/ Every Sunday & WednesdayFind us

Moch Llyn, Penarfynydd, Rhiw, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8AG
Close