Menu

mochynhapus
Dewi james A'i Gwmni Butcher / Retailer


We are butchers - located in the heart of West Wales - and have been supplying the retail and catering trade for over fifty years with prime quality local meat.

The produce comes either from our own farm, or trusted local suppliers from the surrounding Teifi Valley, thus ensuring confidence, and full traceability.

Our experience and knowledge of rearing and selecting livestock, together with the traditional butchery skills we practice in both our shops, support our reputation as 'high class butchers'.

We epitomize good, old-fashioned butchers - traditional in our beliefs, but modern in our means.

Buy Quality Meat, Buy Welsh Meat, Buy Dewi James Meat!

******

Croeso I wefan Dewi James A'i Gwmni, cigyddion o galon de Cymru

Cwmni wedi ei sefydlu dros hanner can mlynedd yn ol ac yn cyflenwi gwraig y ty yn ogystal ag ysgolion, bwytai a gwestai gyda chig lleol.

Mae'r cynnyrch naill ai yn dod o'n fferm ein hunain, neu oddi wrth ffermydd gorau Dyffryn Teifi. Medrwn olrhain tarddiad y cig, a sicrhau ei ansawdd.

Mae ein profiad a'n gwybodaeth eang, ynghyd a'n sgiliau cigyddol traddodiadol yn cadarnhau ein henw da, fel cigyddion o fri.

Rydym yn cynrychioli cigyddion da, hen-ffasiwn yn ein credu, ond yn fodern ein gweithred.

Prynnwch Gig o Ansawdd,

Prynnwch Gig Cymraeg,

Prynnwch Gig Dewi James!

There are no events.

Find us

Dewi james A'i Gwmni, 38 High Street Cardigan SA43 1HE, SA43 1HE
Close