facebookPixel

Prynu’n Lleol. Meddwl yn Fyd-eang.

Croeso i Wythnos Porc o Gymru
18-24 Ionawr 2021

Rydyn ni’n neilltuo wythnos arbennig bob blwyddyn i ddathlu ein cynhyrchwyr porc crefftus gwych a hyrwyddo’r cynnyrch unigryw maen nhw’n ei greu.
Yn ystod mis Ionawr 2021 fe aethon ni â chi ar daith o gwmpas y byd – gyda ein ryseitiau blasus o bedwar ban! Gallwch chi barhau i archwilio drwy lawrlwytho ein ryseitiau arbennig a mwynhau ryseitiau blasus newydd ac unigryw gan yr eicon bwyd o Gymru Simon Wright a llu o ddylanwadwyr bwyd Cymru.
Gwyliwch y gofod a darganfyddwch fwy am ein cynlluniau ar gyfer Wythnos Porc o Gymru 2022 (24-30 Ionawr)…
Porc gyozas
Porc shoulder ramen
Porc Katsu Curry
PORC Social Media - MAP

Pam a ble y gallwch chi brynu

Rydym yn gwneud pethau’n wahanol yng Nghymru. Ffermydd bach arbenigol sydd gennym. Maen nhw wedi’u gwreiddio mewn traddodiad dros gannoedd o flynyddoedd ac wedi’i drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae ein tirwedd yn gyfoethog a’i hunaniaeth yn gryf. Mae ein moch yn cael eu magu â llaw mewn cenfeintiau bychain, ac mae gan ein ffermwyr werthoedd traddodiadol ond llawn gweledigaeth.

Cymerwch olwg ar ein rhestr o gyflenwyr er mwyn darganfod pa mor agos ydych chi at Borc Blasus o Gymru.

Rysáit Arbennig Simon Wright

Rydyn ni a’r awdur, darlledwr a’r perchennog bwyty, Simon Wright, wedi dod ynghyd i helpu ysbrydoli darpar arbenigwyr bwyd i wneud o gorau o’r hyn sydd ar garreg ein drws a dangos pam y dylen ni ddewis porc lleol.

Mae Simon yn rhannu’r rysáit ar gyfer un o’i brydau enwog: Bol Porc Cubano. Mae gwreiddiau’r frechdan epig hon yn Fflorida, gan ei fod wedi cael ei greu gan fewnfudwyr Ciwbaidd fel pryd sy’n llenwi’r bol ac yn hawdd ei fwyta; mae’r pryd ar ei orau’n boeth ac yn diferu o gig suddog wedi’i farinadu, caws, picls a mwstard.

Simon Wright's signature Porc Blasus Cubano sandwich

Ymunwch â’r teulu

Cofrestrwch i dderbyn ein e-gylchlythyr ac i gael ryseitiau Porc Blasus arbennig gan rai o gogyddion a chigyddion gorau Cymru, yn ogystal â chyfleoedd i ennill cystadlaethau cyffrous ac i gael y newyddion diweddaraf am y diwydiant drwy gydol y flwyddyn.

Welsh pork belly pork strips

Ryseitiau #dimhidlydd gan ddylanwadwyr bwyd Cymru

Mae’r 7 arbenigwr bwyd yma o’r cyfryngau cymdeithasol wedi bod wrthi’n brysur yn creu ryseitiau arbennig ar gyfer Wythnos Porc o Gymru er mwyn eich helpu chi i goginio gyda Porc Blasus a dyfeisio blasau a phrydau eich hun. Edrychwch ar eu prydau hyfryd isod.

Gwyliwch y fideos diweddaraf o ryseitiau Porc Blasus

Rydyn ni wastad yn creu ryseitiau blasus a chyffrous sy’n dangos y gwahanol doriadau o borc sydd ar gael a fydd, gobeithio, yn eich ysbrydoli chi i goginio a gwneud y gorau o’r cig gwych a hyblyg hwn.
Gwyliwch rai o’n fideos diweddaraf o ryseitiau, neu ewch draw i’n tudalen ryseitiau am hyd yn oed fwy o ysbrydoliaeth.

Rhesymau i garu Porc Blasus

Ydych chi’n gynhyrchydd Porc Blasus?

Menter a BusnesGov Wales

Sut y gall Menter Moch Cymru eich helpu chi

Mae Menter Moch Cymru a Hybu Cig Cymru yn gweithio ar y cyd i ddathlu porc o Gymru, a chodi ei broffil gydag ymgyrch Wythnos Porc o Gymru.

Mae Menter Moch Cymru yn cefnogi a datblygu’r diwydiant porc yng Nghymru, gan ddarparu cymorth, hyfforddiant a chyngor i gynhyrchwyr a busnesau eraill yn y sector. Gallan nhw helpu mewn amrywiaeth o ffyrdd – felly cysylltwch â’r tîm am sgwrs, bydden nhw wrth eu bodd yn clywed gennych chi!

Pig image
Share This